Την ομάδα “AΝΑΔΕΙΞΗ” απαρτίζουν άνθρωποι με ζήλο και όρεξη για δουλειά, άνθρωποι αισιόδοξοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων, εκτεταμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία πολλών ετών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Την ομάδα επίσης πλαισιώνει ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών που υποστηρίζει και επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

people2

Κοινές καταβολές, ενδιαφέροντα, στόχοι και ένα κοινό όραμα οδήγησαν στον σχηματισμό της ομάδας “AΝΑΔΕΙΞΗ” με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των ταλέντων παιδιών και νέων ανθρώπων και την καταξίωσή τους στον ευρύτερο χώρο της κοινωνίας μας.

Η ομάδα μας συνεργάζεται με πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη θέση και αξία κατέχουν οι παλαιές και νέες συνεργασίες της ομάδας με ανθρώπους ικανούς να υποστηρίξουν ένα τέτοιο μεγαλεπήβολο έργο, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε δυνατές σχέσεις συνέργειας, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Ακολούθως παρατίθεται η παρουσίαση της ομάδας από τον Ιδρυτή και Πρόεδρο, Ευάγγελο Κατσιούλη, κατά την εκδήλωση της ομάδας στην Κοζάνη στις 20/4/2013: