«Μην εκπαιδεύεις τα παιδιά μέσω της βίας και του εξαναγκασμού. Καθοδήγησε τα σε ότι διασκεδάζει το μυαλό τους. Μόνον έτσι θα ανακαλύψεις με βεβαιότητα τον βαθμό και τους τομείς ιδιοφυίας, στο κάθε παιδί ξεχωριστά». Πλάτωνος, Πολιτεία

H ομάδα “ΑΝΑΔΕΙΞΗ” δημιουργήθηκε από νέους εθελοντές για παιδιά και νέους, με ένα κοινό όραμα, να συντελέσει με όλες τις δυνάμεις της σε μια καλύτερη ζωή, σε ένα καλύτερο αύριο, τόσο για τους ίδιους τους νέους, όσο και για το σύνολο.

vision

Ειδικότερα, η ομάδα στοχεύει στο να ενημερώνει το κοινό για την σημασία της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και να ανιχνεύει και να αξιολογεί τις δεξιοτεχνίες και ικανότητες των νέων. Επιπρόσθετα, στόχος της ομάδας είναι να προσφέρει εκπαιδευτικές προκλήσεις και ευκαιρίες χωρίς να αντικαθιστά το βασικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η λειτουργία της ομάδας περιλαμβάνει και τη μέριμνα για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, όταν λόγω ασύγχρονης ανάπτυξης μίας ή δύο παραμέτρων της προσωπικότητάς τους, ή ένεκα της ιδιαίτερα αναπτυγμένης ικανότητας, ενδέχεται να υπολείπονται συγκριτικά η ανάπτυξη άλλων πεδίων της προσωπικότητάς τους.

Με τη λειτουργία μας, προσφέροντας οδηγίες, συμβουλές και εφόδια στο παιδί, επιτυγχάνουμε τον απώτερο στόχο της ομάδας, που είναι να διανθίσουμε την Ελλάδα με νέους δυνατούς, ικανούς, σε λειτουργικές θέσεις, έτοιμους να διεκδικήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και να συνδράμουν στην βελτίωση εν γένει της κοινωνίας. Επιζητούμε να αποκαταστήσουμε ένα λησμονημένο σύστημα αξιών, μια αξιοκρατία, να δώσουμε μια θέση και ευκαιρία στους νέους στον τόπο μας σε εποχές κρίσιμες.