Στόχος μας είναι να κινητοποιούμε το μυαλό, να ενδυναμώνουμε τις ικανότητες, να κεντρίζουμε την φαντασία. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι ακόλουθες προκλήσεις, όπως και οι συλλογές ενδιαφερόντων, ‘περίεργων’, οπτικών συνήθως ερεθισμάτων:

Ημερομηνία Πρόκληση
     
4squares 20/9/2013 4 τετράγωνα
mosaic 20/9/2013 Η τέχνη της τέχνης: Μωσαϊκό τοιχογραφιών
image 20/9/2013 Ατελείωτη φωτογραφία
animal07 20/9/2013 Όταν οι πίνακες παίζουν παιχνίδια
animal01 20/9/2013 Όταν οι φωτογραφίες παίζουν παιχνίδια
a04 20/9/2013 Όταν τα σχέδια παίζουν παιχνίδια
shadow 20/9/2013 Όταν η τέχνη παίζει παιχνίδια
hand_a2 20/9/2013 Όταν τα χέρια παίζουν παιχνίδια