Η ομάδα της Ανάδειξης συγκροτεί επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών με ειδικό ενδιαφέρον στην ειδική προσέγγιση μαθητών με αναπτυγμένες ικανότητες, νοημοσύνη, κλίσεις και δεξιοτεχνίες. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας και τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Educators Education

Η αντιμετώπιση των χαρισματικών μαθητών περιγράφεται εν συντομία στην κείμενη νομοθεσία ως χρήζουσα ειδικών χειρισμών και τοποθετείται στο ευρύ και γενικό φάσμα που ορίζεται ως ειδική αγωγή. Παραταύτα δεν διατίθεται ειδική υποδομή, χρόνος και ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με την εξατομικευμένη και απαιτητική γνωστική συγκρότηση και συμπεριφορική διάπλαση των μαθητών τους. Σήμερα, οποιαδήποτε απόκλιση από ένα βασικό, κοινό και δεδομένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως και ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής εμπειρίας των νέων με άξονα τις δυνατότητες και ικανότητές τους, αν και είναι δέλεαρ για αρκετούς καθηγητές, αποτελεί πταίσμα για το μέσο εκπαιδευτικό, πλημμέλημα για το σχολείο και έγκλημα για την κοινωνία.