Η προσωπικότητα καθενός καλλιεργείται και διαπλάθεται από τις εμπειρίες του, την αντίληψή του και την διάθεση και ικανότητα να μαθαίνει από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του. Η συμπεριφορά και η στάση μας απέναντι σε μια καθημερινότητα, οι απαιτήσεις μας από τον εαυτό μας και τους άλλους, αλλά και η απορρέουσα ικανοποίηση από τις ενέργειές μας είναι όλες απότοκες της ειδικής σύνθεσης στοιχείων της προσωπικότητάς μας, αλλά και των τρόπων σκέψης και αλληλεξάρτησής μας από ένα κοινωνικό σύνολο, εντός του οποίου επιλέγουμε να λειτουργήσουμε.

palms-forest-1

Η ομάδα μας υποστηρίζει την πρόθεση πολλών να ανακαλύψουν νέες ή κρυμμένες πτυχές του χαρακτήρα τους, να εξερευνήσουν τις διαθέσιμες επιλογές, να προβληματιστούν με τα δεδομένα τους και να πειραματιστούν με νέες διεξόδους έκφρασης. Οργανώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ολιγομελείς ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, οι οποίες λειτουργούν με την καθοδήγηση εξειδικευμένου ψυχολόγου και τροφοδοτούνται από τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών τους.