Συνολικές επισκέψεις σε όλο το server μας

Οι συνολικές επισκέψεις στον server μας από το Μάιο 2010, όταν εγκαταστάθηκε ο συγκεκριμένος μετρητής, έως σήμερα στις σελίδες της Ανάδειξης και του Παγκοσμίου Δικτύου Νοημοσύνης (World Intelligence Network, WIN) παρουσιάζονται ανά χώρα στο ακόλουθο διάγραμμα:

Οι πιο συχνές επισκέψεις

Συνολικές τοπικές επισκέψεις

Οι συνολικές τοπικές επισκέψεις από τον Απρίλιο 2014, όταν εγκαταστάθηκε ο συγκεκριμένος μετρητής, έως σήμερα στις σελίδες της Ανάδειξης παρουσιάζονται ανά χώρα στο ακόλουθο διάγραμμα:

Οι πιο συχνές επισκέψεις