Αναφορές για την Ανάδειξη σε ποικίλους ιστοχώρους, τηλεοπτικά προγράμματα, ραδιοφωνικές εκπομπές, εφημερίδες και περιοδικά παρατίθενται ακολούθως με βάση την ημερομηνία δημοσίευσής τους για την ενημέρωσή σας. Αν εντοπίσετε κάποια παρουσίαση της ομάδας μας η οποία δεν αναφέρεται ήδη, σας ευχαριστούμε προκαταβολικά αν επικοινωνούσατε μαζί μας με την συγκεκριμένη αναφορά ή τον συγκεκριμένο σύνδεσμο της ιστοσελίδας.

television

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

radio

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Web references

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

magazine

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

newspapers

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ