happy-child

Η ομάδα της Ανάδειξης εστιάζει στην:

1. Ανάπτυξη και παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών,

2. Ψυχολογική εκτίμηση και υποστήριξη νέων, γονέων, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου,

3. Aξιοποίηση και εκμετάλλευση ικανοτήτων,

4. Ενδυνάμωση δυναμικού, πρακτικού και ηθικού.

Κάθε νέος, παιδί, κηδεμόνας, εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, καθένας που τολμά να ονειρεύεται και να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον για τον ίδιο και την κοινωνία, οποιοσδήποτε επιθυμεί να μάθει περισσότερα για τον εαυτό του και τις δυνατότητες και ικανότητές του, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Η ομάδα μας δεν αποκλείει κανέναν, παιδί, έφηβο και ενήλικα, από τις δομές και τη λειτουργία της. Κάθε άνθρωπος έχει άγνωστες και πιθανά ανέκφραστες πτυχές της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του, οι οποίες επίκεινται ανίχνευσης, αποκάλυψης και αξιοποίησης.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη και κατάλληλη ηλικία για να εκμεταλλευτεί κάποιος το δυναμικό που έχει. Κάθε ηλικία έχει διαφορετική και ξεχωριστή σημασία στην ανάπτυξη των νέων και στη διάπλαση της προσωπικότητας και των ικανοτήτων τους. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, από την ηλικία των 2 ετών μπορεί κάποιο παιδί να δοκιμάσει την κριτική του ικανότητα (νοημοσύνη) και από την ηλικία των 5 ετών και μετά να δοκιμάσει τις δεξιότητες και δεξιοτεχνίες του (χαρισματικότητα).

registration

Η εγγραφή νέου μέλους της Ακαδημίας απαιτεί την συμπλήρωση των ακολούθων:

1. Tο δημογραφικό ερωτηματολόγιο νέων μελών και

2. Η διενέργεια τουλάχιστον μίας (1) δοκιμασίας από τις διαθέσιμες, την οποία επιλέγει το νέο μέλος.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και η διενέργεια της δοκιμασίας μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε απευθείας στην ιστοσελίδα μας (όταν είναι διαθέσιμες), είτε να αποσταλούν ως ηλεκτρονικό μήνυμα και να πραγματοποιηθούν στον δικό σας χώρο.

Η διαδικασία εγγραφής και οι διαθέσιμες δοκιμασίες ακολουθούν:

Κωδικός

Δοκιμασία – Ερωτηματολόγιο

κάτω των 18

άνω των 18 ετών

ΔΓΕ Δημογραφικό – Γενικό ερωτηματολόγιο necessary necessary
ΔEM Δοκιμασία εκπαιδευτικής επάρκειας – Μαθηματικά plus plus
ΔEΓ Δοκιμασία εκπαιδευτικής επάρκειας – Γλώσσα plus plus
ΔΚΑ Δοκιμασία κινητικής ανάπτυξης plus no
ΔΠ1 Δοκιμασία προσωπικότητας 1 Parents_Icon yes
ΔΠ2 Δοκιμασία προσωπικότητας 2 plus yes
ΔΝ1 Δοκιμασία νοημοσύνης 1 yes yes
ΔΝ2 Δοκιμασία νοημοσύνης 2 yes yes
ΔΝ3 Δοκιμασία νοημοσύνης 3 yes no
ΔΠΝ Δοκιμασία πολλαπλής νοημοσύνης yes yes
ΔΧ1 Δοκιμασία χαρισματικότητας 1 Parents_Icon no
ΔΧ2 Δοκιμασία χαρισματικότητας 2 plus no
ΔΑ1 Δοκιμασία άγχους 1 no yes
ΔΑ2 Δοκιμασία άγχους 2 no yes
ΔΣ1 Δοκιμασία συναισθηματικής κατάστασης 1 no yes
ΔΣ2 Δοκιμασία συναισθηματικής κατάστασης 2 no yes
ΔEQ Empathizing Quotient (EQ) – Systemizing Quotient (SQ) (στα Αγγλικά) no yes

 

Επεξήγηση εικονιδίων

necessary Υποχρεωτικό plus Υπό κατασκευή Parents_Icon Συμπληρώνεται από τους γονείς
yes Διαθέσιμο no Μη διαθέσιμο    

Προκειμένου να εκτιμηθούν τα αποτελέσματά σας στις δοκιμασίες που θα επιλέξετε, σας ζητάμε να υποστηρίξετε την Ακαδημία μας με την καταβολή του αντιτίμου που αντιστοιχεί στον αριθμό των δοκιμασιών που διαλέξατε. Περισσότερες πληροφορίες για την καταβολή του αντίτιμου των δοκιμασιών κατά την εγγραφή κάθε νέου μέλους είναι διαθέσιμες στην σελίδα Εγγραφή νέου μέλους. Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στους ενδιαφερόμενους.

Διευκρινίζουμε πως η ομάδα μας είναι εθελοντική και πως η υποστήριξή σας χρησιμοποιείται μόνο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ομάδας. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων στις δοκιμασίες που θα επιλέξετε είναι χρονοβόρα. Οι συνεργάτες της ομάδας διαθέτουν εθελοντικά τις γνώσεις και τον χρόνο τους σε εσάς και εσείς με την σειρά σας υποστηρίζετε την υποδομή και ανάπτυξη της ομάδας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στις εκδηλώσεις της ομάδας, οι οποίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας.

teacher1

Η πορεία και συμμετοχή μέσα στην ομάδα ποικίλει. Αναλόγως του ειδικού ενδιαφέροντος, μπορεί να προταθεί η ακόλουθη συνάντηση με συνεργάτη-ψυχολόγο της ομάδας για οποιαδήποτε εκτίμηση ή υποστήριξη. Δεδομένων των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών, δεξιοτήτων και κλίσεων προτείνεται η συμμετοχή στο Ειδικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ανάδειξης, όταν υπάρχει διαθεσιμότητα του προγράμματος. Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε κάποιο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται στη βάση της εκπαιδευτικής του επάρκειας και των γνώσεών του επί του συγκεκριμένου αντικείμενου και όχι με βάση την ηλικία του. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Ψυχαγωγίας συστήνεται για την προώθηση της κοινωνικοποίησης και της δημιουργικής έκφρασης.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερομένων στα Σεμινάρια Ανάπτυξης προσωπικότητας και Συμβουλευτικής Γονέων, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των σεμιναρίων. Επίσης διοργανώνονται σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για ενδιαφερόμενους εκπαιδετυικούς.

list

Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος μπορεί να υποβάλλει μια γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση προς τον Υπεύθυνο Μελών της ομάδας με την οποία να δηλώνει πως επιθυμεί να εγγραφεί ως Μέλος της ομάδας. Στην αίτηση αναγράφονται και συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο) και προαιρετικά (Χώρα Καταγωγής, Ασχολία/Επάγγελμα, Δραστηριότητες, Ενδιαφέροντα, Ηλεκτρονική Διεύθυνση).

Στην ομάδα μας υποστηρίζουμε την ισότητα, την ελευθερία βούλησης, τη δημοκρατία και το σεβασμό απόψεων και θέσεων. Προσδοκούμε πως όλα τα μέλη της ομάδας “ANAΔΕΙΞΗ” αντίστοιχα σέβονται τις αρχές μας και προωθούν τις ιδέες μας.

Η λειτουργία και δομή της ομάδας προβλέπει τους ακόλουθους τύπους μελών:

Ενεργό Μέλος
Δυναμικό Μέλος (Συνεργάτης)
Επίτιμο Μέλος